www.pidilidi.sk www.pidilidi.sk
Potrebujete pomôcť? +420 725 518 759 (Po-Pi: 8-15)
0 Váš košík 0.00 €

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho NELUN spol s r.o., so sídlom Chrenová, 438/7 Praha 6, IČO: 27711242, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 78675.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred odoslaním záväznej objednávky.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho sa berie za súhlas.

Ako doklad o záruke vystavuje Nelun spol. s r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom stanovenými údajmi pre uplatnenie reklamácie (názov tovaru, cena, množstvo, katalógové číslo, dátum predaja).

1. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby pri dodaní zásielky od kuriéra DPD skontroloval stav zásielky (poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá javí známky poškodenia. Pokiaľ takto poškodenú zásielku prevezme, je nevyhnutné poškodenie spísať v preberacom protokole prepravcu. Na neskoršiu reklamáciu v tomto smere nebude braný ohľad.

Po prevzatí zásielky sa na tovar vzťahuje záruka 24 mesiacov. V prípade, že sa počas tejto doby vyskytne vada na výrobku má kupujúci právo na reklamáciu.

2. Postup pri reklamácii tovaru

V prípade, že tovar reklamujete, skopírujte faktúru, popr. napíšte na list papiera Vaše meno, adresu, telefón, číslo objednávky (faktúry) a spolu s tovarom zašlite na adresu: Nelun spol. s r.o., Za Humny 3301, 697 01 Kyjov, Česká republika (více info zde: https://www.pidilidi.sk/stranky/vymena-alebo-vratenie-zadarmo).

3. Vybavenie reklamácie

Na vybavenie reklamácie má predávajúci 30 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že reklamácia bude oprávnená, má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru. V tom prípade oskenujte podací lístok a zašlite na náš kontaktný email: info@pidilidi.cz.

V prípade, že výrobca reklamáciu uzná bude čiastka vrátená na Vami uvedený účet.

Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie .. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Všetky dokumenty týkajúce sa reklamácie si vždy starostlivo uschovajte.